תקנון

תנאי שימוש (תקנון) אתר https://spaline.co.il ("האתר")

כללי
מטעמי נוחות, נכתב התקנון בלשון זכר, אולם הוא פונה אל שני המינים. האמור בלשון רבים חל גם על יחיד, ולהיפך.
תקנון זה מהווה הסכם בין בעל האתר לבין כל הגולשים או המשתמשים בו (להלן: "אתם" או "המשתמשים"), לרבות המשתמשים המבצעים רכישות באמצעות האתר. השימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמשים לכל תנאי התקנון.
אתר https://spaline.co.il (להלן: "אנחנו" או "האתר" או "בעל האתר") ספא ליין, משמש כאתר מכירות וגם כפלטפורמה לפירסום ושיווק מוצרים שונים, וכן כאתר מידע כללי בלתי מחייב.
כתובת למשלוח הודעות דואר ת.ד 70 תל מונד מיקוד 4065001 כתובת דואר אלקטרוני contact@spaline.co.il שירות הלקוחות פעיל בימים א' – ה' בין השעות 09:30 – 16:30 בטלפון שמספרו 054-6755754
אנחנו שומרים על הזכות לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת. לפיכך, על המשתמשים לבדוק את תנאי התקנון לפני כל שימוש באתר. כמו כן, אנחנו שומרים על הזכות לשנות את מבנה האתר, את התכנים המפורסמים בו, את הקבצים הניתנים להורדה ממנו, את המוצרים או השירותים המוצעים למכירה וכל מידע אחר הכלול באתר, ואף להפסיק את פעילות האתר.
איננו מתחייבים לזמינות קבועה או רציפה של האתר או לפעילותו התקינה. למשתמשים לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפינו במקרה של היעדר זמינות של האתר (או חלק ממנו) או תקלות בפעילות האתר, מכל סיבה שהיא.
המידע שבאתר הוא מידע כללי בלבד. כל המבקש להסתמך עליו עושה זאת על אחריותו בלבד. איננו מתחייבים לדיוק המידע ולא נישא באחריות לכל נזק או הפסד שעשויים להיגרם כתוצאה מהשימוש בו.
התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ועיצוב או אריזה של המוצרים המוצגים באתר ו/או מוצרים נלווים עשויים להיות שונים מהנראה בתמונות. תיאור המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר הינו על בסיס המידע שמספקים לבעל האתר יצרנים או יבואנים של המוצרים או נותני השירותים. אנחנו לא נושאים באחריות לנכונות או לדיוק המידע הנ"ל. בכל מקרה, המידע שבאתר אינו בגדר המלצה או חוות דעת מקצועית, ואינו מחליף ייעוץ רפואי או ייעוץ מקצועי אחר לשימוש במוצרים או בשירותים כלשהם, לא בדרך כלל ולא לגבי מקרים מסוימים. שום דבר האמור באתר אינו מהווה הבטחה או התחייבות לתוצאות משימוש במוצרים או בשירותים המוצעים למכירה.
מדי פעם אנחנו עשויים לכלול באתר קישורים לאתרים חיצוניים, מודעות פרסום של צדדים שלישיים, תגובות או מאמרים של משתמשים באתר ותכנים אחרים של צדדים שלישיים. הכללת תכנים כאמור אינה מהווה המלצה מצד בעל האתר, ואנחנו לא נישא באחריות כלשהי לתכנים באתרים החיצוניים או במודעות הפרסום או לתכנים אחרים של צדדים שלישיים כאמור. עם זאת מובהר, שאסור לפרסם באתר מודעות, תגובות, מאמרים או תכנים אחרים הכוללים דברי הסתה, לשון הרע או דברים אחרים שעשויים לפגוע במשתמשים אחרים ו/או שהינם בניגוד לחוק.
האתר מוצע לשימוש כפי שהוא ("AS IS") . המשתמשים מוותרים על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעל האתר או מי מטעמו בגין תכונות האתר ו/או הקבצים שניתן להוריד ממנו ואפשרויות השימוש בהם, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכי המשתמש ולדרישותיו. לא יהיו למשתמשים טענות, דרישות או תביעות כלפי בעל האתר או מי מטעמו, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעל האתר על פי תקנון זה או על פי עסקות שנקשרו בין המשתמשים לבעל האתר.
על תקנון זה ועל כל עניין הקשור לאתר או לשימוש בו יחול הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לתקנון, לאתר או לשימוש בו מוקנית לבית-המשפט השלום בנתניה או לבית המשפט המחוזי מחוז המרכז.

רכישות באתר
לגבי חלק מהמוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר, משמש האתר רק פלטפורמה המקשרת בין הספקים לבין המשתמשים באתר. באותם מקרים, בעל האתר הוא בגדר מתווך בלבד בין הספקים למשתמשים, ואינו נושא באחריות כלשהי לקיום מלאי אצל הספקים, איכות המוצרים והשירותים וכיו"ב. כאשר המוצרים או השירותים מוצעים למכירה על ידי בעל האתר עצמו, אחריותו כלפי המשתמשים-הרוכשים מוגבלת על פי דין. בכל מקרה, בעל האתר אינו נושא באחריות לנזקים עקיפים (כגון: אובדן רווחים, פגיעה במוניטין וכיו"ב) ולעוגמת נפש שעשויים להיגרם למשתמשים במוצרים או בשירותים שנרכשו באתר. ניתן לרכוש את המוצרים או השירותים המוצעים למכירה באתר ישירות מהאתר עד לגמר המלאי.
הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד (אלא אם צוין אחרת) והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי ו/או באמצעות מוקד שירות לקוחות טלפוני שמספרו 054-6755754
כל מי שמבקש לבצע רכישה באתר (להלן: "המזמין") מצהיר שהינו בן 18 לפחות ואינו פסול דין ושכל הפרטים שהוא מוסר במסגרת ההזמנה הם נכונים ומדויקים. אם הרכישה מתבצעת באמצעות כרטיס אשראי, אזי המזמין מצהיר שהוא הבעלים של הכרטיס. הרכישות באמצעות כרטיסי אשראי מותנית באישור של חברת האשראי, וזאת בנוסף לאישור של הספק (ככל שנדרש).
לצורך הרכישה באתר, יתבקש המזמין למסור פרטים שונים, שמסירתם אינה מחויבת על פי חוק. יש למסור פרטים נכונים ומעודכנים. במקרה של מסירת פרטים שאינם נכונים או אינם מדויקים, בעל האתר יהיה רשאי, בין היתר, לבטל את הרכישה ו/או להגביל את שימוש המשתמש באתר. בלי לגרוע מהאמור, יתבקש המשתמש למסור פרטים של כתובת דוא"ל פעילה. כל מסמך או הודעה שיישלחו על ידנו לכתובת הדוא"ל כאמור ייחשבו כנמסרו לרוכש במועד השליחה.
המחירים המפורטים באתר הינם עבור מוצרים באיסוף עצמי ואינם כוללים הוצאות משלוח (אלא אם צוין אחרת במפורש). במהלך ביצוע ההזמנה, יתבקש המזמן לבחור בין איסוף עצמי של המוצר לבין משלוח לכתובת שסיפק, ובמקרה האחרון יישא בעלות המשלוח של המוצר.
לאחר ביצוע ההזמנה, ישלח לכתובת הדוא"ל שמסר המזמין אישור קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה נשלח באופן אוטומטי ואינו מהווה אישור ההזמנה או התחייבות של בעל האתר לספק את המוצרים או השירותים שהוזמנו. העסקה לפי ההזמנה תיכרת רק לאחר אישור מפורש של ההזמנה על ידי בעל האתר.
אם לא ניתן יהיה לאשר את ההזמנה מסיבה כלשהי (כגון: אי-מתן אישור של חברת האשראי או של הספק, אזילת המוצר מן המלאי, לא ניתן לספק את המוצרים או השירותים במיקום המבוקש, וכו'), בדרך כלל יתבקש המזמין ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של בעל האתר.
שעות פעילות הכנת ההזמנות למשלוחים הינה בימים א' – ה' בין השעות 10:00 – 15:30, הזמנה אשר נקלטה במערכת ההזמנות בשעות הללו, תוכן ותארז למשלוח בדרך כלל באותו היום או עד שבעה ימי עסקים לאחר קליטת ההזמנה במערכת האתר, זאת למעט במקרים בהם יש מלאי חסר ו/או ימי חופשה ו/או מחלה. בימי שישי, חול המועד, ערבי חג ומועד/חג על-פי הנהוג במדינת ישראל שירות הכנת ההזמנות למשלוחים אינו פעיל. הזמנות נאספות בדרך כלל באמצעות חברת משלוחים פעם ביום בשעות הבוקר אך אין אנו יכולים להתחייב לכך.
בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל כל עסקה (גם לאחר אישור ההזמנה) ולא לספק את המוצרים או השירותים שהוזמנו. במקרה זה יקבל המזמין הודעה מתאימה. אם סיבת הביטול על ידי בעל האתר היא חוסר במלאי, בעל האתר עשוי להציע למזמין מוצרים או שירותים חילופיים. בכל מקרה של ביטול עסקה על ידי בעל האתר או של אי הספקת המוצרים או השירותים שהוזמנו, אם המזמין שילם בגינם בפועל, אזי הוא יקבל חזרה את הסכום ששילם בפועל עבור המוצרים ודמי המשלוח בלבד (במידה ושולמו). בהתקבל בחזרה הסכום בפועל אותו שילם המזמין מאת בעל האתר או מי מטעמו תסיים לאלתר את יחסי בעל האתר והמזמין, למזמין לא תהיה שום טענה, דרישה או תביעה נוספת כלפי בעל האתר או מי מטעמו.

מוצרים פגומים
אם יתברר שבעל האתר סיפק למזמין מוצר פגום, אזי בעל האתר יחליף את המוצר במוצר תקין או יחזיר למשתמש את תמורת המוצר (לפי בחירת בעל האתר), תקרת האחריות של בעל האתר הינה עד לגובה עלות המוצר ששולם בפועל ולדמי המשלוח בלבד (במידה ושולמו) אשר יחשבו כהוצאות ישירות ו/או עקיפות של הרוכש, והכל בתנאי שהמזמין הודיע לבעל האתר על הפגם מיד עם גילויו ובכל מקרה לא יאוחר מ-14 ימים ממועד קבלת המוצר. על המזמין לספק חשבונית קניה או הוכחה אחרת לרכישת המוצר על ידו. בעל האתר יהיה רשאי לבדוק, לפי שיקול דעתו, את המוצר שנטען לגביו כי הוא פגום. למעט אם הפגם התגלה לאחר תחילת השימוש, על המזמין להשיב את המוצר הפגום באריזתו המקורית. בהתקבל בחזרה הסכום בפועל אותו שילם המזמין מאת בעל האתר או מי מטעמו תסיים לאלתר את יחסי בעל האתר והמזמין, למזמין לא תהיה שום טענה, דרישה או תביעה נוספת כלפי בעל האתר או מי מטעמו.
מובהר שבעל האתר אינו אחראי לכל פגם, קלקול או בעיה הקשורות לשימוש בלתי סביר במוצרים או לשימוש שלא למטרותיהם או בניגוד להוראות השימוש המצורפות אליהם, ומוצר שהשתמשו בו כאמור לא ייחשב למוצר פגום ובעל האתר לא יהיה אחראי לנזקים שעשויים להיגרם כתוצאה משימושים כאמור.
מובהר שמדיניות החלפת מוצרים פגומים כאמור לעיל מתייחסת רק למוצרים שנרכשו באמצעות האתר. בעל האתר אינו אחראי להחליף מוצרים פגומים שנרכשו מצדדים שלישיים.

הספקת מוצרים
אם בחר המזמין באיסוף עצמי של המוצרים שהזמין, אזי אליו לאסוף את המוצרים תוך 7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה (אלא אם תואם מועד אחר). בעל האתר אינו מחויב לשמור את המוצרים לאחר מכן.
אם בחר המזמין באספקת המוצרים על ידי שליח, אזי יסופקו המוצרים לכתובת המגורים שציין המזמין (אלא אם ציין במפורש כתובת אספקה אחרת). אם לא יצליח השליח למסור את המוצרים בשל טעות בכתובת, ישלח בעל האתר הודעה מתאימה למזמין. במקרה זה, יוכל המזמין לבקש הספקה חוזרת של המוצרים על ידי שליח (בתשלום נוסף) או לאסוף את המוצרים בעצמו, תוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה. בעל האתר אינו מחויב לשמור את המוצרים לאחר מכן.
מובהר בזאת שהספקת המוצרים לכתובות המזמינים מתבצעת לרוב על ידי חברת שליחויות חיצונית. חברת השליחויות עשויה שלא לספק את שירותיה לאזורים או לישובים מסוימים, בין בתחומי הקו הירוק ובין מעבר לקו הירוק. לרוב, הספקת המוצרים תושלם תוך 14 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה, אולם בעל האתר לא יישא באחריות כלשהי בגין עיכובים בהספקה הנובעים ממעשיה או מחדליה של חברת השליחויות או מכל סיבה אחרת שאינה בשליטת בעל האתר.

ביטול רכישות ודמי ביטול
לקוח שרכש באמצעות האתר מוצרים או שירותים לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי (להלן: "צרכן") רשאי לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים או מיום קבלת מסמך עם פרטי העסקה (לפי המאוחר). אם הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרת המושגים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981), אז תקופת הביטול היא 4 חודשים מיום קבלת המוצרים או מיום קבלת מסמך עם פרטי העסקה (לפי המאוחר). את הודעות הביטול ניתן למסור בטלפון מספר 054-6755754. ניתן לשלוח הודעות ביטול גם בדואר רשום לכתובת ת.ד 70 תל מונד מיקוד 4065001, לדוא"ל sapak007@gmail.com , לפקס 077-4849565 . בהודעות הביטול יש לציין את שם ומספר זהות, ובהודעת בעל פה - גם ארבע הספרות האחרונות של אמצעי התשלום שבאמצעותו שילמתם על המוצר או את מספר האסמכתא של העברה בנקאית.
זכות הביטול כאמור אינה חלה על טובין פסידים, על טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בהתאם להזמנתו ועל סוגי טובין ושירותים נוספים כאמור בחוק הגנת הצרכן.
במקרה של ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן, רשאי בעל האתר לגבות דמי ביטול בסך של 100 ₪ או 5% משווי העסקה (לפי הנמוך), ועל הלקוח יהיה להחזיר (על חשבונו) את המוצרים לבעל האתר - הכל למעט המקרים שבהם ביטול העסקה נעשה עקב פגם או אי-התאמה במוצר או בשירות, עקב אי-הספקת המוצר או השירות במועד או עקב הפרה אחרת בידי העוסק. בנוסף, אם מצב המוצר הורע וערכו פחת, יהיה הלקוח חייב לפצות את בעל האתר בגין כך. אם ללקוח אין זכות ביטול לפי חוק הגנת הצרכן (בין משום שמועד הביטול חלף, בין משום שמדובר בטובין פסידים או טובין אחרים שזכות הביטול אינה חלה עליהם, בין משום שאינו "צרכן" ובין מסיבה אחרת), בעל האתר ישקול את בקשת המזמין לביטול העסקה. אם יסכים בעל האתר לבטל את העסקה, רשאי הוא להתנות את ההסכמה בתשלום דמי ביטול או בתנאים אחרים. במקרים אלו, אם לא יוסכם אחרת, יעמדו דמי הביטול על 15% מסכום העסקה, והלקוח יהיה חייב להחזיר את המוצר (על חשבונו), באריזה המקורית, לבעל האתר תוך 7 ימי עסקים.

אמצעי אבטחה
אנחנו מפעילים באתר מערכות לאבטחת מידע מהמתקדמות בעולם בטכנולוגית SSL, שנועדה לספק צרכי אבטחת מידע ואמינות מסחרית. האתר מאובטח באמצעות חברת ssl.com העולמית, שהיא אחת החברות המובילות בעולם בתחום ה SSL . באתר ישנה מערכת אבטחת מידע ושמירה על פרטיות. אבטחת האתר מתבססת על כלים מתקדמים וחדשניים ביותר בתחום אבטחת המידע באינטרנט. נתוני המשתמשים מוצפנים באמצעות פרוטוקול SSL PKCS #1 SHA-256 עם הצפנת RSA, שהינו סטנדרט עולמי המאפשר הצפנה של מידע המועבר בין השרת לדפדפן של המשתמש וזאת על מנת שלקוחותינו אשר מזמינים באתר יקבלו את הביטחון הנדרש ברכישת מוצרים דרך האתר. טכנולוגיה זו עומדת בתקנים ובסטנדרטים בינלאומיים ובדרישות חברות האשראי בישראל. פרוטוקול SSL https מיושם בשרת המאחסן את האתר, תפקידו להעביר נתונים בצורה מוצפנת, כך שרק המקבל יוכל לפענח את ההצפנה ולקרוא את הנתונים ולא אף אחד אחר.

שמירה ושימוש בנתוני המשתמשים
פרטי הגלישה של המשתמשים באתר עשויים להיות נשמרים בצורה אוטומטית, באמצעות קבצי cookie או בדרכים אחרות, וזאת לצורך שמירת העדפות הגלישה של המשתמשים ושיפור חווית הגלישה שלהם. בנוסף, בעל האתר עשוי לשמור את שמותיהם, כתובותיהם ודרכי ההתקשרות אל המשתמשים, כפי שנמסרו על ידם, ופרטי העסקאות שביצעו.
אנחנו לא נעביר לצדדים שלישיים את המידע שבידינו אודות המשתמשים למעט אם נדרש לכך ספציפית על ידי צו בית משפט. אנחנו רשאים להשתמש במידע שמסרתם לנו לצרכי משלוח דברי פרסומת מטעמנו. אם אינכם מעוניינים לקבל מאתנו דברי פרסומת, תוכלו לשלוח הודעת סירוב לדוא"ל sapak007@gmail.com או כפי שיהיה רשום בדברי הפרסומת שתקבלו.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים באתר וקניין רוחני באתר (לרבות: שם האתר, תוכנות שונות המפעילות את האתר, קבצים שונים שניתן להוריד מן האתר, עיצובים, מלל, תמונות וכל מידע אחר שיופיע באתר מעת לעת) שייכים לבעל האתר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להציג, להעביר לצדדים שלישיים בין אם בתמורה ובין אם ללא תמורה או לעשות כל שימוש אישי ו/או מסחרי ו/או אחר במידע או בקבצים שבאתר, אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב של בעל האתר.

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, יש להימנע מלבצע רכישה ו/או לגלוש או להכנס לאתר